Start

 

Galeria  sztuki  średniowiecznej

Ekspozycja  sztuki  średniowiecznej  -  duma  i  oczko  w  głowie  tego  Muzeum  prezentuje:

 • dzieła,  które  powstały  w  warsztatach  polskich  dla  wielkopolskich  kościołów,
 • dzieła  przywiezione  bądź  sprowadzone  z  Europy  Zachodniej,
 • kolekcję  kanonika  Münzenbergera,  (XIX- wiecznego  kolekcjonera  dzieł  sztuki)  zakupioną  przez Arcybiskupa  Stablewskiego  w  1890 r.  na  aukcji  we  Frankfurcie  nad  Menem.

Eksponowane  obiekty z  XIV,  XV  i  z  początku  XVI  wieku to dzieła  rzeźbiarskie,  malarstwo  tablicowe, naczynia  i  stroje  liturgiczne.  Dają  one prawie  pełen  obraz  sztuki  wielkopolskiej  tamtych  wieków. Zestawione  z  dziełami  pochodzącymi  z  Europy  Zachodniej  (kolekcją  Münzenbergera)  świadczą  o dobrym  poziomie  artystycznym  i  warsztatowym  rodzimych  twórców.
Gdyby  zabawić  się  w liczenie,  to  na ekspozycji najwięcej  jest  obiektów  przedstawiających  Matkę  Boską  z  Dzieciątkiem,  potem  Chrystusa  Ukrzyżowanego  oraz Pietę,  dalej  świętych i święte  popularne  w  średniowieczu. Liczby  te  nie są przypadkowe,  pokazują  bowiem,  jakie  były  najczęstsze  tematy  średniowiecznych  przedstawień  plastycznych,  czyli  o  czym  najchętniej  "opowiadała"  ówczesna  sztuka. 

Ciekawe obiekty:

 • Madonna  z  Ołoboku
 • ołtarz  z  Grabowa  Królewskiego
 • figura  grobowa  Chrystusa  z  Nietrzanowa
 • Pieta  z  Jeżewa
 • Krucyfiks  z  Dolska
 • Madonna  z  Łukowa
 • ołtarz  z  Krotoszyna
 • Pokłon  Trzech  Króli  z  Szamotuł
 • Tryptyk  z  Donaborowa
 • Opłakiwanie  z  Jaraczewa

Scenariusz  ekspozycji  i  projekt aranżacji - Ryszard  Gulczyński,  Aleksandra  Pudelska


Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć