Start Wydarzenia XXXVII Seminarium Mediewistyczne

 

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk | Biblioteka Raczyńskich Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu | Wydział Historyczny UAM Instytut Historii Sztuki UAM | Instytut Filologii Polskiej UAM zapraszają na XXXVII Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej

IN PRINCIPIO
Mit i prawda początku
w kulturze polskiej
i europejskiej

Poznań, wtorek 6 XII – sobota 10 XII 2016

- - - - - - - - - - - - -

Historia, historia sztuki, literatura

wtorek 6 XII | 9:00 – 19:00: obrady w Bibliotece Raczyńskich

środa 7 XII | 9:00 – 19:00: obrady w PTPN

- - - - - - - - - - - - -

czwartek 8 XII: objazd zabytkoznawczy po Szlaku Piastowskim

- - - - - - - - - - - - -

Dzieje i sztuka katedry poznańskiej

piątek 9 XII

9:00 : Msza Pontyfikalna w katedrze poznańskiej

10:30 – 18:00: obrady w Muzeum Archidiecezjalnym

18:30 – 20:00 zwiedzanie katedry – WSTĘP WOLNY

sobota 10 XII | 9:00 – 17:00: obrady w Collegium Historicum na Morasku, sala 1.63

19:00 : koncert muzyki dawnej w kościele św. Marcina
Guillaume de Machaut, Messe de Nostre Dame

Arcydzieło muzyki liturgicznej XIV wieku

Zespół Ars Cantus

- - - - - - - - - - - - -

WTOREK 6 XII

9:00 – 19:00 | obrady w Bibliotece Raczyńskich

przerwa obiadowa 13:45-15:15

- - - - - - - - - - - - -

Piotr Węcowski (Warszawa) – Ile było początków Polski, czyli o mechanizmach funkcjonowania pamięci historycznej w późnym średniowieczu

Marcin Walkowiak (Poznań): Niezachowana dekoracja pictura graeca kościoła klasztoru benedyktynów na Łysej Górze. Późnośredniowieczna opowieść o przeszłości Królestwa Polskiego

Tomasz Ratajczak (Poznań): Jak zmieniała się wiedza o początkach zamków w Polsce

Piotr Pajor (Kraków): (Nowy) początek stolicy. Dlaczego Kazimierz Wielki nadał nowemu miastu w Krakowie swoje imię?

Patrycja Waśkowiak (Poznań): Kolegiata w Kruszwicy jako miejsce pamięci o początkach państwa polskiego i diecezji kruszwickiej

Tomasz Kowalski (Toruń): Rola legend o średniowiecznych początkach w legitymizacji kultu cudownych wizerunków

Jerzy Pysiak (Warszawa) : Początki kultu Najświętszej Marii Panny. Vieille chronique de Chartres wobec legendarnych początków Kościoła w Galii

Agata Sobczyk (Warszawa): Początki katedry w Chartres w zbiorze mirakli Jeana le Marchant (1262)

Monika Juzepczuk (Warszawa): Miracula i początki kultu świętych w diecezji płockiej w XII i XIII wieku

Maja Gąssowska (Warszawa): Sic maris stella suam semper custodit Lyvoniam... Najświętsza Maria Panna jako przyrodzona Pani średniowiecznych Inflant

- - - - - - - - - - - - -

ŚRODA 7 XII

9:00 – 19:00 | obrady w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk

przerwa obiadowa 13:45-15:15

- - - - - - - - - - - - -

Jarosław Jarzewicz (Poznań): Mit początku stylu gotyckiego

Monika Szczot (Poznań): Idea antemurale christianitatis w twórczości poetów polsko-łacińskich XVI wieku

Jacek Kowalski (Poznań): Naukowy mit mitu podboju. „Naród szlachecki” a naród polski

Patrycja Łobodzińska (Poznań): Mit średniowiecznej sztuki Dolnego Śląska w niemieckiej historiografii artystycznej do połowy XX wieku

Marcin Szyma (Kraków): Początki klasztoru Franciszkanów w Krakowie w świetle nowych badań Damian Kwapisiewicz(Warszawa): Legendarne początki klasztoru Minster-in-Thanet w przekazie Kentish Royal Legend

Mateusz Marszałkowski (Toruń): Początki librarii cysersów w Pelplinie. Kilka słów o importowanych księgach rękopiśmiennych

Marek Ober (Szczecin): Początki architektury na Pomorzu Zachodnim – dawne mity i dzisiejsze wyobrażenia

Wojciech Brillowski (Poznań): Negotino (Antigoneia?) w Macedonii. Problematyka początków miasta w ujęciu mitologicznym i naukowym dyskursie

Ks. Grzegorz Kopij (Henryków): Fakty i mity wybranych podań i legend z terenu powiatu brzeskiego na podstawie publikacji: „Sagen aus Stadt und Kreis Brieg”

Alicja Grabowska-Lysenko (Toruń): Późnogotyckie polichromowane (?) rzeźby św. Agnieszki i Chrystusa ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (Oddział w Lidzbarku Warmińskim). W poszukiwaniu pierwotnej formy

- - - - - - - - - - - - -

CZWARTEK 8 XII

7:00 – 22:00 | OBJAZD ZABYTKOZNAWCZY PO SZLAKU PIASTOWSKIM

- - - - - - - - - - - - -

trasa: Gniezno - Strzelno [obiad] – Kruszwica – Mogilno [kolacja]

powrót do Poznania przed 22.00

koordynator objazdu: Witold Miedziak | tel. 667 722 438 |

- - - - - - - - - - - - -

PIĄTEK 9 XII

 

9:00-10:00: MSZA PONTYFIKALNA w katedrze poznańskiej

w intencji śp. Prof. Prof. Alicji Karłowskiej-Kamzowej i Jacka Wiesiołowskiego

- - - - - - - - - - - - -

10:30 – 18:00 | OBRADY W MUZEUM ARCHIDIECEZJALNYM

przerwa obiadowa 13:45-15:15
- - - - - - - - - - - - -

Szczęsny Skibiński (Poznań): Historia sztuki w badaniach katedry poznańskiej 1945-2015

Aneta Bukowska (Kraków): Czego możemy dowiedzieć się o formach, urządzeniu i przeznaczeniu tzw. grobowców pośrodku wnętrza katedry?

Tomasz Jurek (Poznań): Pierwsi biskupi poznańscy

Michał Błaszczyński (Poznań) : Skarbiec katedry poznańskiej. Zarys problematyki

Prezentacja kolekcji Muzeum Archidiecezjalnego


przerwa obiadowa

Witold Miedziak (Poznań): Pamięć początków czy użyteczność budowlana? Spolia w gotyckiej katedrze poznańskiej

Jakub Adamski (Warszawa): Uwagi na temat architektury gotyckiego korpusu katedry poznańskiej i jego śląskiej genezy

Marek Walczak (Kraków): Uwagi o nagrobku Bolesława Chrobrego w katedrze w Poznaniu

Romuald Kaczmarek (Wrocław): Zachowane fragmenty gotyckiej tumby Bolesława Chrobrego na nowo obejrzane

Tomasz Jasiński (Poznań): Literacka forma epitafium Bolesława Chrobrego


18.30 – 20.00: zwiedzanie katedry. Wstęp wolny

- - - - - - - - - - - - -

SOBOTA 10 XII

9:00 – 17:00 | OBRADY W COLLEGIUM HISTORICUM na MORASKU, sala 1.63

przerwa obiadowa 13:45-15:15

- - - - - - - - - - - - -

Hanna Kóčka-Krenz (Poznań): Początki chrześcijaństwa w źródłach archeologicznych

Michał Kara (Poznań): Relikty monumentalnej architektury sakralnej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w świetle datowań radiowęglowych i wskazań dendrochronologicznych

Jacek Witkowski (Wrocław): „Czym była Polska w pierwszym Lechii wieku” – „Pomnik pierwszych monarchów polskich w Poznaniu”. Program artystyczny i ideowy Złotej Kaplicy

Agnieszka Patała (Wrocław): Późnogotycka nastawa ołtarza głównego Katedry Poznańskiej - okoliczności powstania i twórcy

Michał Wardzyński (Warszawa): Zespół marmurowego wyposażenia kaplic bocznych św. Krzyża i Najświętszej Maryi Panny w katedrze w Poznaniu a rzeźba gdańska w 3. ćw. XVII w. na obszarze Wielkopolski

Jacek Witkowski (Wrocław): Epitafium kanonika Zalaszowskiego, jego autor i wzorce kompozycyjne

Paweł Stróżyk, Igor Kraszewski (Poznań): Epitafium Mikołaja Zalaszowskiego. Uwagi o treściach ideowych

Michał Błaszczyński (Poznań): Tekstylia liturgiczne katedry poznańskiej. Zarys problematyki

Maciej Broniewski (Poznań): Neoklasycystyczna fasada katedry poznańskiej

Michał Haake (Poznań): Pomnik 1000-lecia chrztu Polski przed katedrą poznańską

19:00 : koncert muzyki dawnej w kościele św. Marcina
Guillaume de Machaut, Messe de Nostre Dame
Arcydzieło muzyki liturgicznej XIV wieku

zespół Ars Cantus