Start Wystawy stałe Salon ofiarodawców

Salon  ofiarodawców


Poznańskie  Muzeum  Archidiecezjalne  nie  posiada  i  nigdy  nie  posiadało  funduszy  na  zakupy  dzieł  sztuki.  Wszystkie  zgromadzone  obiekty  są  darami  bądź  depozytami.  Dlatego  szczególnie  wdzięczne  jest  wszystkim  ofiarodawcom,  którzy  zechcieli  przekazać    całe  swoje  kolekcje , bądź  cenne  drobiazgi,  takie  jak  meble,  portrety,  obrazy  Leona  Wyczółkowskiego,  naczynia  ozdobne,  porcelanowe  lub  srebrne  zastawy  stołowe,  sztućce,  szkło  użytkowe  i  dekoracyjne,  stroje,  biżuterię,  pamiątki  rodzinne.
Przez  ponad  sto  lat  istnienia  nazbierało  się  tego  tyle,  że  można  było  stworzyć  wystawę  prezentującą  otrzymane  dary.  Ułożone  zostały  w  obraz  pokazujący  jak  nasi  przodkowie  mieszkali,  jakimi  przedmiotami  się  otaczali,  co  dla  nich  było  piękne  i  co  ważne.  Aby  wyrazić  wdzięczność  darczyńcom  nazwano  tę  ekspozycję   -   Salonem  ofiarodawców  -.

Do  ofiarodawców  należą:

Helena  i  Wiesława  Cichowicz
Stanisława  i  Stanisław  Szułdrzyńscy  z  Lubasza
Roman  Brandstaetter
prof  Eugeniusz  Iwanoyko
Mieczysława  Mossakowska
Janina  Malinowska
Maria  Ciemniewska

Każdemu  kto  zechce  wzbogacić  i  urozmaicić  nasz  salon  cennymi  przedmiotami,  oferujemy  miejsce  na  ekspozycji  i  umieszczenie  nazwiska  na  liście  darczyńców.


Scenariusz  ekspozycji  i  projekt  aranżacji   -   Ryszard  Gulczyński,  Aleksandra  Pudelska

Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć