Start

Galeria  Sztuki  Nowożytnej

Nauki  historyczne  sztukę  nowożytną  umieszczają  w  czasie  między  latami  1492  a  1815  i  poszczególnym  jej  etapom  nadają  nazwy:  renesans,  manieryzm,  barok,  rokoko,  klasycyzm.  W  galerii  sztuki  nowożytnej  tego  Muzeum  znaleźć  można  przykłady  wszystkich  tych  stylów , reprezentowane  przez  obiekty  pochodzące  z  wielu  krajów  Europy  i  wychodzące  spod  pędzli  znakomitych  mistrzów  (Antoni  van  Dyck,  Federico  Barocci,  Giulio  Romano,   Jacoppo  Ligozzi,  Francisco  Ribalta.  Gianantonio  Guardi, Orazio  Borgianni,  Carlo  Sellitto,  Michael  Lenz,  Bartłomiej  Strobel,  Krzysztof  Boguszewski)  oraz  lepszych  i  gorszych  warsztatów  malarskich  (warsztat  Paolo  Veronese,  warsztat  Bassanów,  lokalne  warsztaty  wielkopolskie). 
W  zaproponowanej  ekspozycji  pokazano  swoje  zbiory  sztuki  nowożytnej:  malarstwo,  rzeźbę,  tkaniny  i  stroje  liturgiczne,  naczynia  używane  do  sprawowania  obrzędów,  wota,  dewocjonalia.  Ale  pokazano  je  w  sposób  szczególny  -  edukacyjny  i  to  edukacyjny  na  paru  poziomach.

  • Ułożone  zostały  w  temat  zatytułowany  "Dzieje  Zbawienia " .  Tym sposobem  prześledzić  można  życie  Jezusa  od  poczęcia,  poprzez  narodziny,  dzieciństwo,  czas  nauczania  i  cudów  aż  do  śmierci,  zmartwychwstania  i  wniebowstąpienia.  To  jednak   nie  koniec  bo  dzieje  zbawienia  toczą  się  nadal.  Jest  nimi  trwający  do  dziś  kościół  ludzi  wierzących  i  dlatego  w  dalszej  części  ekspozycji  zobaczyć  można  postacie  ważne  dla  tego  kościoła.
  • Wyodrębniona  została  "część  maryjna",  dzięki  której  poznać  można, jak  przejawia  się  kult  Matki  Boskiej  w  sztuce  i  jakie  są  jej  tzw.  typy  ikonograficzne, czyli  jak jest  przedstawiana.
  • Część  obiektów  zestawiono  tak,  aby  od  razu  "rzucała  się  w  oczy" odmienność  stylów  lub  poziom  wykonania.
  • Zaprezentowano  także  etapy  i  rodzaje  konserwacji  dzieł  sztuki.

Wszystkie  te  zabiegi  zastosowano,  by  nie  tylko  pokazać  zbiory  sztuki  nowożytnej,  by  widz  nie  tylko  zachwycił  się  pięknymi  dziełami,  ale  także  po  to,  by  wyszedł  bogatszy  o  wiedzę,  której  dotąd  nie  posiadał.

Scenariusz  ekspozycji  i  projekt  aranżacji  -  Aleksandra  Pudelska

Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć
Kliknij w obraz aby otworzyć