Start Edukacja Grupy duszpasterskie

Grupy  duszpasterskie

 

  1. Teologia  w  złocie  -  ponadczasowe  boskie  treści  zamknięte  w  drogocennym  kruszcu.  Historia  sprzętów  liturgicznych  używanych  w  świątyniach.  Skarby  złotnictwa  jako  świadectwo  epoki  i  kultu  religijnego  oraz  jako  uzupełnienie  i  dopełnienie  malarstwa  i  rzeźby.
  2. Godności  i  urzędy  w  Kościele.   -   pokaz  prezentujący  z  bliska  stroje  i  dystynktoria  duchowieństwa  katolickiego,  wyjaśnianie  ich  ważności  i  znaczenia.
  3. Biblia  w  sztuce  -  pokaz  ulubionych  przez  artystów  tematów  z  Pisma  Świętego  i  różnorodnego  sposobu  ich  ukazywania.  Nauka  rozpoznawania  znanych  biblijnych  tematów.
  4. Świat  symboliki  chrześcijańskiej  -  wykład  prezentujący  najważniejsze  symbole  chrześcijańskie  pojawiające  się  w  sztuce,  ich  genezę  i  ukryte  ponadczasowe  znaczenie.
  5. Pasja  Jezusa  Chrystusa  -  prezentacja  przedstawień  związanych  z  męką,  śmiercią  i  zmartwychwstaniem  Chrystusa.
  6. Stabat  Mater  Dolorosa  -  prezentacja  tematów  maryjnych  w  sztuce.
  7. Światło  ikon  -  sztuka  u  prawosławnych.