Start Sponsorzy

Sponsorzy

 

Każdemu  kto  zechce  wesprzeć  Muzeum  w  jego  statutowej  działalności  lub  przyczynić  się  do  jego  rozwinięcia  oferujemy  miejsce  na  umieszczenie  swego  logo  lub  nazwiska  na  naszej  stronie  internetowej  i  we  wszystkich  materiałach  reklamowych  -  ulotkach  informacyjnych,  biletach,  zaproszeniach,  katalogach  itp.

Aktualnie  Muzeum  poszukuje  sponsorów  na:

  • budowę  magazynu  na  przechowywanie  zbiorów
  • zaprojektowanie  szklanego  dachu  nad  wewnętrznym  dziedzińcem
  • konserwację  gotyckiej  rzeźby  Madonny  z  Czerlejna
  • konserwację  kolekcji  rzeźb  przedstawiających  Chrystusa  Zmatrwychwstałego